Ekstraordinær generalforsamling

Torsdag d. 21/02-2019 kl. 19.00

Den ekstraordinære generalforsamling finder sted I Skudehavnens Fælleshus.

Med henvisning til Ebeltoft Skudehavns vedtægter, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling for behandling af bestyrelses forslag om etablering af ny kran.

Dagsorden

1. Teknisk og økonomisk gennemgang og præsentation af projektet,  hvor bestyrelsen indstiller til at projektet gennemføres.

2. Spørgsmål og kommentarer

3. Afstemning

Bestyrelsen
 

Nyheder fra bestyrelsen

Opkrævning af pladsleje

Som led i at forenkle vores administration, vil opkrævning af pladsleje fremover kun blive udsendt én gang om året i stedet for at være delt i to rater. Samtidigt vil der blive opkrævet et kystsikringsbidrag som vedtaget på sidste generalforsamling. 

Information til indskydere

Indskydere kan læse referater fra bestyrelsesmøderne på denne side.

Renovering af bro 5

Bro 5 renoveres fra den 1. februar til den 1. april.
I denne periode vil der være begrænset adgang til broen.

Nye stativer

Alle bådeejere med faste stativer skal skifte til nyt mobilstativ senest efteråret 2019.
Stativer kan lejes eller købes på havnen. Det er nu muligt at købe det stativ, som man tidligere har lejet til fornuftige priser.


Kontakt havnefogeden for yderligere oplysninger.