Klubber på havnen

Ebeltoft Skudehavn er rammen for masser af aktivitet. Her mødes mennesker med interesse for havet, uanset om det er sejlads, fiskeri, vinterbadning eller anden vandsport.

Ebeltoft Sejlklub er hjemmehørende i havnens nordligste ende, hvor den har sit klubhus. Informationstavle findes udenfor.

Ebeltoft Ro- og Kajakklub ligger ligeledes i den nordlige ende bag sejlklubbens hus.

Fritidsfiskerne holder til i den sydlige ende af havnen og er organiseret i Dansk Amatørfiskerforbund, lokal afdeling Ebelftoft v/formand Eggert Falck tlf. 86 34 03 45 www.fritidsfiskeri.dk

Vikingerne-Ebeltoft  er en klub for glade vinterbadere med ca 170 medlemmer. Klubhuset ligger ved Havbadet i havnens sydlige ende.

Jolleklubben har sit klubhus bag hytterne mod øst. Klubben har ingen hjemmeside. Sprøgsmål kan rettes til klubbens formand Keld Jensen tlf. 86 34 67 87.

Lodsejerforeningen repræsenterer ejerne af hytterne på havnen. Oplysninger fåes hos foreningens formand Jesper Vesterlund på tlf. 26 22 55 22.