Isætning og optagning af både

Søsætning af både fra 3. april 2023
Der køres mandag - torsdag 9:00 - 15:00
Fredag 9:00 - 12:00

Sidste krandag for søsætning er 31. maj 2023.
Book venligst søsætning i god tid.

Der må ikke søsættes både med ekstern lastbil på Ebeltoft Skudehavn.
Havnefoged kontaktes altid ved søsætning.

Havnen beder alle respektere, at ophold indenfor den røde afmærkning ved kranpladsen, kun er tilladt i følge aftale med kranføren.

Ønskes det at beholden båden på land i sommerperioden, skal personalet kontaktes for en aftale herom.
 

Optagning af både fra 2. oktober til 17. november
(der tages ikke både op efter 17. november)

Da vores kran er stationær sætter vi udelukkende både i havnens flytbare stativer. Bådvognene er også under udfasning, men midlertidig sommerparkering på vinterpladsen for ejere af de tilbageværende godkendte og mærkede bådvogne kan dog indtil videre aftales med havnefogeden. 

Med venlig hilsen

Kenneth Friis, havnefoged

Klagøring af både.

Onsdag d. 15 marts 2023, bliver der åbnet for vandet på broer og på vinterpladsen.

 

 

Regler vedr. brug af el på vinterpladsen

  1. El på pladsen er tændt hver dag fra kl. 07:00 til 23:00.
  2. Husk der må kun bruges el til en lader eller lign.
  3. Der må aldrig bruges el til nogen form for opvarmning (gælder også varmtvandsbeholder)
  4. Alle kabler skal være godkendt type (min. 3x1.5 mm2)
  5. Stik og forlængerled skal være type CEE (blå = F, O og jord)  (rød = 3xF, O og jord)
  6. Hvis der er samlinger på kablet, skal der anvendes CEE han og hun stik, og samlinger skal ophænges (må ikke ligge på jorden)
  7. Kabler med fejl eller revner må ikke lappes med isolerbånd, men skal udskiftes.
  8. Havnen har monteret 10 nye stikdåser, hvilket ikke er nok til alle, der kan derfor ikke reserveres en stikdåse ved brug af gaffatape, bindere eller lign. Husk derfor, du har ikke krav på en stikdåse hele vinteren, men del venligst med andre bådejere.
  9. Det er derfor ikke tilladt med alle mulige former for stik med 2, 3 eller 4 hunstik. Der kan ikke trækkes så meget strøm på en gang, hvilket betyder, at relæet falder ud og så er der ingen der har strøm.

Ved brug af el-værktøj må der kun være tændt, når der er en person ved, eller i båden.

 

Havnefogeden og

Bestyrelsen.