Isætning og optagning af både

Søsætning af både fra 6. april 2021
Der køres mandag - torsdag 9:00 - 15:00
Sidste krandag for søsætning er 28. maj 2021.
Book venligst søsætning i god tid.

 

Optagning af både fra 1. oktober til 15. november
(der tages ikke både op efter 15. november)

Da vores kran er stationær sætter vi udelukkende både i havnens flytbare stativer. Bådvognene er også under udfasning, men midlertidig sommerparkering på vinterpladsen for ejere af de tilbageværende godkendte og mærkede bådvogne kan dog indtil videre aftales med havnefogeden. 

Med venlig hilsen

Kenneth Friis, havnefoged

Ansvarsforsikring

En del indskydere har valgt at fravælge deres kaskoforsikring sikkert på grund af statsafgiften, og derfor har vi haft nogle sager med skader på både og havnens materiel, hvor der har været diskussion om ansvaret. 
Vi gør derfor opmærksom at ansvarsforsikring er obligatorisk for alle både, der ligger i eller gæster Skudehavnen. Fra og med 2020 kræves der dokumentation for gyldig ansvarsforsikring, før båden søsættes.

Corona information!

 

Ved søsætning og færdsel på havnen anmoder vi om at der udvises omtanke og hensyn til alle og i særdeleshed til havnens personale, som - i modsætning til os andre - befinder sig på deres arbejdsplads.

Det vil sige at der holdes afstand og at alle de generelle råd fra sundhedsstyrelsen overholdes, ligesom anvisninger fra havnens personale naturligvis skal følges.

Ved tegn på - eller mistanke om smitte skal man holde sig helt væk fra havnen.

 

Sæsonen for autocampere er så småt gået i gang, og medmindre der kommer skærpende tiltag fra regeringen, er pladsen åben for autocampere.

Adgang til fælleslokale er lukket indtil videre.

Toilet og bad er åbne, men vi anmoder om at de bruges med omtanke og at brugen generelt minimeres.

Med omtanke menes, at hvis der er trængsel, så hold dig væk til der igen er fri bane.

I øvrigt henviser vi til nedenstående guide: LINGER od smitte:

ask dine hænder tit eller brug håndsprit

SUNDHEDSSTYRELSENS FEM ANBEFALINGER TIL AT BESKYTTE SIG SELV OG ANDRE MOD COVID-19 

 

 1. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 2. Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder
 3. Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt
 4. Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
 5. Hvis du er ældre eller kronisk syg – hold afstand og bed andre tage hensyn

 

Kilde: SundhedsstyrelsenKilde: Sundhedsstyrelsen

 

 

Info fra bestyrelsen

Information til indskydere

Indskydere kan læse referater fra bestyrelsesmøderne på denne side.

 

 

Regler vedr. brug af el på vinterpladsen

 1. El på pladsen er tændt hver dag fra kl. 07:00 til 23:00.
 2. Husk der må kun bruges el til en lader eller lign.
 3. Der må aldrig bruges el til nogen form for opvarmning (gælder også varmtvandsbeholder)
 4. Alle kabler skal være godkendt type (min. 3x1.5 mm2)
 5. Stik og forlængerled skal være type CEE (blå = F, O og jord)  (rød = 3xF, O og jord)
 6. Hvis der er samlinger på kablet, skal der anvendes CEE han og hun stik, og samlinger skal ophænges (må ikke ligge på jorden)
 7. Kabler med fejl eller revner må ikke lappes med isolerbånd, men skal udskiftes.
 8. Havnen har monteret 10 nye stikdåser, hvilket ikke er nok til alle, der kan derfor ikke reserveres en stikdåse ved brug af gaffatape, bindere eller lign. Husk derfor, du har ikke krav på en stikdåse hele vinteren, men del venligst med andre bådejere.
 9. Det er derfor ikke tilladt med alle mulige former for stik med 2, 3 eller 4 hunstik. Der kan ikke trækkes så meget strøm på en gang, hvilket betyder, at relæet falder ud og så er der ingen der har strøm.

Ved brug af el-værktøj må der kun være tændt, når der er en person ved, eller i båden.

 

Havnefogeden og

Bestyrelsen.