Nyheder fra bestyrelsen

Opkrævning af pladsleje

Som led i at forenkle vores administration, vil opkrævning af pladsleje fremover kun blive udsendt én gang om året i stedet for at være delt i to rater. Samtidigt vil der blive opkrævet et kystsikringsbidrag som vedtaget på sidste generalforsamling. 

Information til indskydere

Indskydere kan læse referater fra bestyrelsesmøderne på denne side.

Nye stativer

Alle bådeejere med faste stativer skal skifte til nyt mobilstativ senest efteråret 2019.
Stativer kan lejes eller købes på havnen. Det er nu muligt at købe det stativ, som man tidligere har lejet til fornuftige priser.


Kontakt havnefogeden for yderligere oplysninger.