Isætning af både, forår 2019

Den nye kran forventes driftsklar den 1. maj. Så snart vi har en startdato for isætning af både, sender vi et nyhedsbrev vedr. tidsbestilling. Det kan også læses her på hjemmesiden. Vi kan ikke tage mod bestillinger, før vi her sikre på, at kranen er funktionsdygtig.

Byggetilladelse

Kommunen har godkendt opførelsen af den nye kran, hvor der skal støbes et betonfundament. Arbejdet starter i uge 12.

Ekstraordinær generalforsamling

På den ekstraordinær generalforsamling blev det vedtaget, at der skal købes en ny 20 tons swingkran. Kranen forventes at være klar til brug den 1/5 2019.
Samtidig får vi en ny mastekran, som er klar til august.
Mastekranen bliver højere og kan løfte 500 kg. Læs mere i referatet fra den ekstraordinære generalforsamling her
 

Faste stativer

Både i faste stativer vil blive flyttet over i mobile stativer, så isætning kan lade sig gøre med havnens hydrauliske løftevogn. Dette sker for havnens regning og altså uden ekstra udgift for bådejerne.
Den gamle kran må ikke bruges mere, og bliver solgt snarest muligt.

Alle bådeejere med faste stativer skal skifte til nyt mobilstativ senest efteråret 2019.
Stativer kan lejes eller købes på havnen. 


Kontakt havnefogeden for yderligere oplysninger.

Nyheder fra bestyrelsen

Information til indskydere

Indskydere kan læse referater fra bestyrelsesmøderne på denne side.

Vand og strøm

Vi åbner for vand og el den 3. april på broer og på vinterpladsen.

Renovering af bro 5

Bro 5 renoveres fra den 1. februar til den ca. 15. april.
I denne periode vil der være begrænset adgang til broen.

Nye vandslager

Der vil blive monteret nye vandslanger, godkendt til drikkevand, på alle broer inden sæsonstart.