Nyheder fra bestyrelsen

Opkrævning af pladsleje

Som led i at forenkle vores administration, vil opkrævning af pladsleje fremover kun blive udsendt én gang om året i stedet for at være delt i to rater. Samtidigt vil der blive opkrævet et kystsikringsbidrag som vedtaget på sidste generalforsamling. Den næste opkrævning vil blive udsendt d. 1/10 - 2018.

Information til indskydere

Indskydere kan logge ind og læse referater fra bestyrelsesmøderne på denne side. Login kan fås ved henvendelse til havnefogeden.

Stativer

Det er nu muligt at købe det stativ, som man tidligere har lejet til fornuftige priser. Se mere her

Søsætning og optagning af både

Optagning af både
Kranen kører tirsdage, onsdag og torsdag fra 1/10 - 2018 til 15/11 - 2018, som er sidste dag for optagning. Weekend optagning oplyses senere. Herefter kører havnens kran ikke igen før til foråret.
Tidsbestilling hos havnefogeden.

Husk at have dit stativ/vogn klar (luft i hjulene med videre). Havnens personale har ret til at afvise at sætte en båd i et stativ/vogn, som de vurdere i uforsvarlig stand.

HUSK
Alle bådvogne, stativer, joller, master og andet som henligger på Skudehavnens område, skal være mærket med plads nr., hvis ikke vil de blive fjernet!

Nye stativer
Alle bådeejere med faste stativer skal skifte til nyt mobilstativ senest efteråret 2019.
Stativer kan lejes på havnen - kontakt havnefogeden for flere oplysninger.